Gia sư Khuyến Học chính thức được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận thương hiệu độc quyền theo Quyết định số 4937/QĐ-SHTT, ngày 26.01.2015.

Như vậy Gia sư Khuyến học với 2 tên miền website chính là: giasukhuyenhoc.edu.vngiasukhuyenhoc.vn với Hotline 0902 910 357 hoặc 0902 319 457 là chính thức, mong quý phụ huynh, học sinh lưu ý để được cung ứng đúng, chất lượng và uy tín.

giấy chứng nhận độc quyền gia sư Khuyến học

Giấy chứng nhận độc quyền gia sư Khuyến học