Có những bạn nghèo khó nỗ lực vươn lên trong học tập, có những bạn ngoài chăm chỉ học tập còn tham gia tích cực các hoạt động, có những bạn vượt qua khó khăn của xã hội để nỗ lực đến trường. Những con người luôn nỗ lực, phấn đấu không đầu hàng trước số phận vì một niềm tin mạnh liệt, một ý chí kiên cường,… Để rồi chúng ta cùng nhau suy ngẫm về những tấm gương sáng trong học tập.

“Có công mài sắt có ngày nên kim”