Tin Học Đường thường xuyên cập nhật các vấn đề của tuổi học trò, của những lứa trẻ, thanh niên. Lứa tuổi đẹp, hồn nhiên và tràn đầy những ước mơ, hoài bão trong cuộc sống. Đây sẽ là nơi mà các bạn học sinh, sinh viên và quý phụ huynh trao đổi về những vấn đề học thuật, chia sẻ nhau những kỉ niệm, …